Jaké jsou druhy propuštění

Využívání možnosti propuštění pracovníků ve Španělsku se v posledních letech stalo v důsledku hospodářské krize běžným jevem, protože společnosti prodávají méně a potřebují snížit náklady. I když je to obvykle velmi dramatická situace, ne všechny výpovědi jsou stejné a v závislosti na typu se ekonomická kompenzace každého zaměstnance bude lišit. Abychom je poznali, vysvětlíme, v čem jsou typy propuštění.

Propuštění z

Propuštění jsou taková propuštění, v nichž se společnost dovolává řady příčin, které musí být úředně akreditovány. Pokud s nimi pracovník nesouhlasí, může podat soudní opravný prostředek za účelem zamítnutí propuštění a vybírání odškodnění. Existují dva typy propuštění:

  • Disciplinární řízení: společnost v jedné ze svých forem označuje závažné porušení smlouvy. Pracovník nemá právo na náhradu nebo neinformování.
  • Cíl: nastane-li objektivní a ověřitelná událost, např. Pracovník se nepřizpůsobí pracovnímu prostředí nebo nepřejde do společnosti v odpovídajícím plánu. V tomto případě, pokud se jedná o kompenzaci.

Nepřípustné propuštění

V případě nespravedlivého propuštění nelze prokázat, že pracovník neplní pracovní smlouvu nebo nesplní své povinnosti, takže jeho propuštění jsou podporovány vnitřními zájmy společnosti.

V této situaci má pracovník právo na odškodnění a na oznámení předem.

Kolektivní propuštění

Kolektivní propouštění je také populárně známé jako Records Employment Employment Records (ERE) a může mít různé příčiny, například ekonomické nebo organizační. V tomto případě přistoupíme k propuštění v jednom okamžiku souboru pracovníků společnosti.

Aby bylo možné vyhlásit ERE, bude muset postihnout 10% pracovníků do 300, a v případě, že společnost má více než 300 pracovníků, z toho nejméně 30 z nich.

Budou mít nárok na odškodnění a oznámení společnosti.