Jak vypočítat zvýšení IBI

Daň z nemovitostí je daň, která se týká všech občanů a která musí být zaplacena v případě nemovitosti. Platí se přímo obci, kde se nemovitost nachází. Její vznik přímo souvisí s hospodářskou krizí v zemi a obcích. S nárůstem se snaží, aby radnice vstupovaly více a mohly zlepšit svou situaci. Nárůst neovlivní všechny stejně, vědět, jaké procento zvýšení musíte zaplatit, pozor na .com, protože vám řekne, jak vypočítat zvýšení IBI .

Postup, jak postupovat:

1

Pokud je katastrální ocenění nemovitosti před rokem 2002, zvýšení IBI bude 10% .

2

Pokud je aktualizace katastru v letech 20022004, je zvýšení zaplaceného IBI 6% .

3

Pokud by posouzení katastru nemovitostí po roce 2005 a před rokem 2007 bylo zvýšení IBI nulové. Tato skupina by byla osvobozena od jakéhokoliv navýšení, protože se má za to, že již zaplatí dost, aby byla daň během realitní bubliny .

4

Pokud je aktualizace v letech 2008 až 2011, je zvýšení IBI o 4% a dosáhne úrovně daně během realitní bubliny.