Jak uplatnit nárok na sociální zabezpečení

Ve veřejné správě jsou téměř všechny procesy automatizovány. Někdy jsou stroje špatné a kvůli nějaké chybě počítače, můžete získat domácí oznámení ze sociálního zabezpečení, které neodpovídají vám. V oblasti sociálního zabezpečení můžete také podávat žádosti a vysvětlujeme, jak postupovat krok za krokem.

Postup, jak postupovat:

1

Sociální zabezpečení má k dispozici uživatelům několik způsobů, jak předkládat stížnosti nebo podněty. Ty mohou být telematické, poštovní nebo osobně.

2

Pokud se rozhodnete formulovat svou stížnost elektronicky, musí být formulována prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce. Aby k němu mohl mít přístup a správně jej prohlížet, musí mít počítač, ze kterého má být stížnost podána, nainstalován digitální certifikát, pomocí kterého se používá elektronický identifikátor.

3

Pokud se naopak rozhodnete podat stížnost osobně. Ve všech kancelářích sociálního zabezpečení vám poskytnou formulář, který musíte vyplnit svými údaji, abyste mohli podat stížnost nebo podnět.

4

Sociální zabezpečení může být také podáno na stížnosti prostřednictvím poštovních zásilek . K tomu musíte na webových stránkách Ministerstva práce stáhnout příslušný formulář, vyplnit jej, vytvořit jeho kopii a zaslat spolu se svým jménem, ​​příjmením a kontaktními údaji Krajské správě sociálního zabezpečení autonomní komunity ve kterém bydlíte

5

Jakmile obdržíte formulář sociálního zabezpečení, bude mít lhůtu 20 pracovních dnů na vyžádání doplňujících informací o stížnosti. Pokud v této lhůtě nebyla doručena žádná odpověď, může se občan dostavit na úřad sociálního zabezpečení, aby se dozvěděl důvody pro správní mlčení.

6

Na druhé straně, pokud je žádáno, aby bylo požadováno jakékoli chybné oznámení, které bylo doručeno generální pokladnou sociálního zabezpečení doma, bude třeba podat odvolání k odvolání.

7

Žalobce bude mít měsíc na vyplnění formuláře odvolání na údržbu a pošle jej spolu s důkazy o tom, že správa udělala chybu, úřadu sociálního zabezpečení. Zaslání odvolání k odvolání nepozastavuje výkon napadeného aktu.

8

Po podání odvolání má správa lhůtu tří měsíců na to, aby ji vyřešila a informovala o svém rozhodnutí zúčastněnou stranu. Po uplynutí této lhůty, aniž by obdržel odpověď, se rozumí, že se administrativa spoléhala na administrativní mlčení a mimo soudní cestu nebude možné řešení.