Jak se sluneční energie transformuje na elektrickou energii

Velký potenciál solární energie je schopnost transformovat se na elektřinu a využívat tuto energii při údržbě domova. Ekonomický a mnohem ekologičtější způsob, který umožňuje lidem být zásobován přírodními zdroji. Pokud chcete vědět, jak se sluneční energie přemění na elektrickou energii, podrobně vám ji vysvětlíme.

Postup, jak postupovat:

1

Můžete využít energie, která přichází ze slunce prostřednictvím různých metod, že to, co dělají, je využití slunečního záření a transformace na elektrické obvody, které mohou nahradit naše konvenční elektrické systémy. Účinnost této energie bude vždy záviset na hodinách slunečního světla a intenzitě paprsků, takže tento typ obnovitelné energie je mnohem užitečnější v horkých zemích.

2

Abychom pochopili, jak je sluneční energie přeměněna na elektrickou energii, musíme nejprve pochopit fungování elektrické energie; tímto způsobem pochopíme přirozené použití. Energie, kterou nese elektrický proud, je známa jako „elektrická energie“; "Elektrický proud" je uspořádaný pohyb částic, které mají elektrický náboj ( atomy ).

3

Aby se sluneční paprsky proměnily ve sluneční energii, je nutné, aby se mnoho elektronů pohybovalo a cirkulovalo v okruhu přírodní elektřiny. Kolik dalších slunečních paprsků máme, více elektronů v pohybu budeme mít, a proto více sluneční energie. Můžeme využít Slunce různými způsoby :

  • Přímo ( solární tepelná energie ): využití tepla prostřednictvím tepelných senzorů.
  • Nepřímo ( foltovolatica sluneční energie ): Instalace solárních panelů (foltovoltaic panely), které transformují sluneční energii na elektřinu.

4

Sluneční tepelná energie je to, co přímo využívá energii Slunce; Nepotřebuje instalace, protože to, co se dělá, je shromažďovat sluneční teplo v plynových nebo kapalinových kolektorech, které jsou vystaveny záření. Tato energie může být použita přímo nebo může být použita k výrobě elektřiny pomocí doplňkových elektrických prvků, které pomohou co nejlépe využít této energie.

5

Nejpoužívanější je však fotovoltaická solární energie, tj. Typ energie, která vyžaduje, aby solární panely transformovaly na elektřinu. Fotovoltaický efekt je to, co se stane, když sluneční energie odděluje elektrony od solárních panelů; Se separací těchto elektronů lze získat elektrický proud vhodný pro naše každodenní použití.

Základním prvkem k tomu, aby solární panely fungovaly, je to, že mezi nimi jsou mezery, čímž se vytvářejí elektrické náboje, které kombinují negativní (elektrony) a pozitivní (mezery) a získávají tak elektrické pole, které má stejné hodnoty. běh než zásobník. Jediný solární článek může produkovat velmi malé množství elektrické energie, to je důvod, proč jsou postaveny velké solární panely, tj. Spojení různých článků, které maximalizují užitek instalace.

V tomto videu vysvětlíme, jak funguje solární panel, pokud máte stále pochybnosti o jeho provozu.

6

Sluneční energie je součástí obnovitelných energií, to je druh energie, kterého můžeme dosáhnout bez poškození životního prostředí, protože to, co děláme, je maximálně využít síly přírody. Slunce, voda nebo vítr jsou hlavními zdroji tohoto typu energie, které nás nutí koexistovat s planetou, aniž bychom ji poškodili.

Měli byste vědět, že když používáme konvenční elektrickou energii, emitujeme plyny do atmosféry, něco, co produkuje znečištění životního prostředí a tím i špatné zacházení se životním prostředím. Proto v poslední době stále více zemí upravuje opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie s cílem využít přírodních zdrojů při respektování přírody.