Jaká je měsíční fixní měsíční splátka hypotéky

Měsíční fixní měsíční platba na hypotéku se vztahuje k částce peněz, které budete platit každý měsíc v průběhu trvání úvěru. Bude také záviset na úrokové sazbě, je-li fixní nebo variabilní, že také známe dobu, po kterou budeme platit hypotéku . Níže vysvětlíme rozdíl fixního měsíčního poplatku, pokud máte fixní nebo variabilní úroky.

Postup, jak postupovat:

1

V případě hypoték s pevnou úrokovou sazbou, s vědomím doby trvání úvěru a vždy úrokem, se poplatek nemění a víme, co budeme platit každý měsíc až do poslední splatnosti úvěru. Nebudete nikdy ovlivněni možnými změnami úrokových sazeb v důsledku vývoje trhu. Jeho nevýhodou je, že obecně platí, že životní podmínky, které mohou být stanoveny v těchto úvěrech, obvykle nepřesahují 30 let a že počáteční úrokové sazby jsou vyšší.

2

V případě variabilních hypoték s měsíční fixní sazbou to znamená, že víme, co budeme vždy platit každý měsíc, ale nevíme, kdy bude zaplacena, protože v závislosti na úrokové sazbě se zvyšuje nebo snižuje konečná doba hypotéky bude se také měnit prodloužením nebo zkrácením.