Co je to vystěhování

Expresní expres je stanoven pro případ nájemného. V listopadu 2009 vstoupilo v platnost s cílem podpořit bydlení k pronájmu ve Španělsku, v zemi, kde ve srovnání s některými evropskými zeměmi představuje velmi malé procento. Mnozí majitelé dávají přednost tomu, aby měli své domy prázdné před pronajímáním, a to ze strachu, že se nebudou účtovat. Vznikla tak postava expresního vystěhování, která poskytuje garanci pronajímateli, s nímž byly postupy zefektivněny, aby se násilník nájemce násilně vyhnal .

Postup, jak postupovat:

1

Snaha vyhnout se zbytečným zpožděním, proces vyhoštění může být zahájen stanovením částky požadované v soudním řízení. V případě uplatnění pouze vyhoštění bude výše poptávky rovna jedné anuitě nájemného a chce-li někdo vypovědět více nároků na nájemné, bude to částka splatného nájemného.

2

Připravte si dokumentaci k zahájení vystěhování . S poptávkou musíte poskytnout řadu dokumentů. Nejprve nájem a dokument, který potvrzuje nedostatek platby. Pro expresní vystěhování je také vhodné předložit autentický požadavek platby. Zákon stanoví nemožnost námitek nájemce. Po žádosti adresované nájemci tedy soudní tajemník vydá vyhlášku, na jejímž základě bude odsouzení odsouhlaseno.

3

Co se týče požadavku a předvolání k nájemci, bude to místo, které je uvedeno v nájemní smlouvě, jako adresa pro oznámení.

4

Zákon stanoví možnost majitele odpustit celý dluh nebo jeho část. Tato možnost by byla podmíněna tím, že nájemce vystěhuje dům a / nebo prostory ve lhůtě stanovené pronajímatelem v žádosti.