Jak jsou fáze vyhoštění

Ekonomické problémy mnoha rodin způsobují prudký nárůst počtu vystěhování . Nebýt schopen vypořádat se s hypotékou zabírá denně stránky tiskové informace, ale mnoho z nich neví o postupu, aby mohli odstranit rodinu z domova, a co je nejdůležitější, pokud se jí lze vyhnout. Od .com chceme vysvětlit, jak jsou fáze vyhoštění .

Postup, jak postupovat:

1

Postup začíná nárokem . Finanční instituce se chopí iniciativy k soudnímu vymáhání inkasa. Reklamace je oznámena dlužníkovi na uvedené adrese a má dvě možnosti: že platí termín stanovený v soudním řízení nebo že se proti němu staví. Pokud neuděláte žádný z těchto dvou; Je dána další etapa procesu vyhoštění a je provedena vlastní fáze provádění.

2

Druhá fáze procesu se zaměřuje na aukci bydlení. Banka požádá katastr nemovitostí o potvrzení o poplatcích a majetek je vydražen. Hodnota tohoto je odvozena z ocenění poskytnutého úvěru. Tato aukce může být veřejná nebo soukromá. Dlužník může zaplatit poplatky před tím, než je dražen, v den aukce zůstává nejvhodnější nabídka. Pokud neexistuje nabídka, banka ji může ponechat na 50 nebo 60% hodnoty ocenění (v závislosti na tom, zda se jedná o obvyklé bydliště nebo ne).

3

Poslední fází procesu vystěhování je soudní propuštění. Jakmile dojde ke změně názvu, dlužník přestane být vlastníkem a je mu poskytnuta lhůta na opuštění domova. Pokud tomu tak není, soudní úředníci mohou požádat policii o pomoc při vyhoštění.

Tipy
  • Existují asociace, jako je Platforma postižených hypoték (PAH), která vám může na toto téma poradit.