Jak otevřít vůli

Zákonem je zákonná forma, kterou někdo vyjadřuje svou osobní touhu po tom, jak mají být jejich majetek a majetek rozděleny po jejich smrti, a určují, kdo si to přeje. Jednou z pochybností, které dědicové obvykle mají, je to, jak provádět proces otevírání vůle znát její obsah. V .com vám poskytneme klíče, které vám pomohou vědět, jak otevřít svědectví bez komplikací.

Postup, jak postupovat:

1

Musíme získat doslovný doklad o smrti osoby, která učinila vůli, kterou jsme dědici. Tento postup lze provést v občanském rejstříku.

2

Následně musíme jít do generálního rejstříku aktů poslední vůle, abychom požádali o potvrzení o uvedené registraci. V něm budeme vědět, zda osoba měla vůli, a my musíme předložit certifikát z předchozího kroku.

3

V případě existence vůle, osoby, které jsou dědici podle právních předpisů nebo které měly nárok na uvedené dědictví, požádají tento dokument od notáře, s nímž poručitel provedl. Tento postup lze provést osobně nebo poštou.

4

Notář bude informovat dědice, kteří požádali o otevření obsahu vůle, o podrobnostech. S ohledem na dědictví, které je k dispozici, se dědicové dohodnou na podpisu dělené knihy, kde je toto dědictví přijato a rozesláno.