Jak změnit pořadí příjmení

V současné době je častější a snadnější provést změnu příjmení . Pro dítě již není povinné mít křestní jméno otce a potom příjmení matky. V době registrace novorozence do občanského rejstříku může dojít ke změně. Může se dokonce stát, že dítě nese dvě příjmení rodiče. Více se dočtete v tomto článku.

Postup, jak postupovat:

1

Obecně platí, že novorozenec má dvě příjmení, první, které se shoduje s prvním, které má otec, a druhé, které je první z těch, které má matka.

2

Rodiče novorozence však mají možnost změnit tento řád a uložit jako první příjmení matky za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: - že se tak rozhodnou po dohodě - že objednávka (nejprve otce a druhé matky nebo naopak) se volí při zápisu narození dítěte do občanského rejstříku.

3

Pokud taková dohoda neexistuje nebo není pro ni výslovně vybrána, jméno otce se objeví jako první příjmení dítěte. Je důležité zdůraznit, že pořadí zvolené pro prvorozené určí pořadí, které bude uloženo jeho bratrům, to znamená, že zvolený řád nemůže být změněn při zápisu druhého dítěte.

4

Existují zvláštní případy, kdy jeden z rodičů nemusí být znám. V těchto případech bude novorozenec nosit dvě příjmení svého otce nebo matky a rodiče, který se zaregistruje, bude moci zvolit pořadí, ve kterém si přeje, aby se objevil.

5

Změna pořadí příjmení je požadována vyplněním úředního formuláře v okamžiku, kdy bude pokračovat rodná evidence, nebo prostřednictvím žádosti do občanského rejstříku, jakmile zájemce dosáhne věku plnoletosti. Tato žádost bude řešena Generálním ředitelstvím veřejných rejstříků a notářů, které podá zprávu Ministerstvu spravedlnosti.