Kolik je míle v kilometrech?

Míle je jednotka délky použitá v anglosaských národech takový jako Spojené státy a Anglie, nebo v zemích, které přijmou jejich vliv. Vzhledem k tomu, že mezinárodní systém jednotek je používán ve zbytku světa, není známo, kolik metrů nebo kilometrů je jedna míle. Proto v tomto článku .com vysvětlujeme krok za krokem, kolik je míle a jaké vzorce můžete použít k provedení této konverze.

Postup, jak postupovat:

1

Míle je míra používaná během římské Říše, to bylo používáno definovat vzdálenosti, které pokryly tisíc kroků. S implementací Mezinárodního systému jednotek bylo použití mil nahrazeno metry v západním světě, nicméně v anglosaských zemích se stále udržuje.

2

Vzhledem k tomu, že míle jsou používány k definování vzdáleností, když navštívíte země, které používají tento systém, měli byste toto měření použít namísto metrů nebo kilometrů, zejména při řízení nebo při hledání adresy, která se dostane do cíle správně.

3

Jeden kilometr se rovná přesně 1, 609 kilometru nebo 1609, 3 metru v mezinárodním metrickém systému. Chcete-li tedy převést kilometry na kilometry, měli byste použít pouze velmi jednoduchý vzorec: vynásobte počet kilometrů o 1, 609 a jako výsledek získáte kilometry.

Příkladem by bylo:

  • 5 mil x 1, 609 = 8, 045 kilometrů.
  • 10 mil x 1, 609 = 16, 09 kilometrů.
  • 20 mil x 1, 609 = 32, 18 km
  • 50 mil x 1, 609 = 80, 45 kilometrů

4

Nyní víte, kolik kilometrů je ekvivalentních kilometrů, ale měli byste vědět, že existují různé typy kilometrů a že každá z nich má jiné hodnoty. Pak je objevíme, abyste je mohli znát a aplikovat ve svém každodenním životě:

  • Mezinárodní míle : to je to, co je známo jako "míle" a je to ten, o kterém jsme mluvili v celém článku. To je používáno v anglosaských zemích a v angličtině to je znáno jak “míle zákona”.
  • Tachometr zeměměřičství: je využíván pouze veřejným systémem zeměměřictví USA a je znám jako „míle průzkumu“. Ekvivalence této míle je 1609 metrů je 5280 stop průzkumu.
  • Námořní míle: míle míle není stejná jako námořní míle a, proto, žádný je jeho rovnocennost s metrickým systémem. Tento typ měření námořních vzdáleností byl používán dlouhou dobu a byl přijat západními zeměmi, které dodnes počítají vzdálenosti pomocí systému míle namísto metriky. Jedna míle na moři se rovná 1852 metrů.

V tomto dalším článku vám řekneme, jak převést uzly na metry.

5

Můžete vidět další ekvivalence, které mohou být také užitečné, zveme vás k nahlédnutí do následujících článků:

  • Kolik je jedna noha v metrech?
  • Kolik je centimetrů centimetrů?
  • Kolik je centimetr krychlový