Co znamená CC a CCO?

Je zřejmé, že použití našich e-mailů není na osobní úrovni stejné jako profesionální. A když musíme poslat pracovní e-mail, je velmi běžné, že se dostanou do možností CC a CCO, které naši kolegové často používají, ale nemáme jasné, co to znamená a v jakých případech je používat. Pro objasnění panorama, v .com vysvětlíme, co CC a CCO znamenají a kdy použít.

Co znamená CC?

Zkratka CC znamená kopii . Toto pole by mělo být použito, když chceme poslat e-mail primárnímu příjemci, ale musíme také kopírovat další osoby, které nejsou hlavními příjemci informací, ale musí si to být vědomy.

Můžete ho použít například tehdy, když budete přenášet informace o projektu, který vedete, ale musíte svého šéfa udržet v aktuálním stavu, abyste mohli napsat svůj e-mail do CC a ne do Para. Všichni příjemci tohoto e-mailu budou moci vidět e-mailové adresy, které jsou v poli CC.

Co znamená CCO?

Na druhé straně zkratky CCO znamenají skrytou kopii, což se často používá, když chcete posílat sdělení e-mailovým kopírováním příjemci bez těch, kteří jsou v Para a CC.

Je ideální posílat komunikace, ve kterých chcete udržet někoho aktuální, ale bez toho, aby byla vaše identita viditelná pro ostatní lidi, kteří obdrží e-mail.