Jaká práva mám jako pracovník společnosti

V těchto časech bohužel společnosti stále více respektují práva pracovníků, ale jaká práva mají pracovníci ve společnosti? Pro zodpovězení této otázky bude tento článek velmi užitečný. Kromě toho může sloužit k odsuzování jakéhokoli porušení práv, pokud jste pracovníkem, stejným způsobem, jakým se může zaměstnavatel vyhnout jejich porušování. Za tímto účelem vám v .com sdělujeme, jaká práva máte jako pracovníka společnosti .

Postup, jak postupovat:

1

Pracovníci mají právo na účinné zaměstnání, to znamená, že mají užitečnou práci, která nedegraduje jejich důstojnost. Dalším právem pracovníků je respektovat jejich soukromí a řádně zvážit jejich důstojnost .

To se promítá do žádné povinnosti a možnosti popření pracovníka vykonávat určité úkoly, které mohou ovlivnit jejich důstojnost.

2

Pracovníci mají také právo na propagaci a odbornou přípravu v práci, aby podpořili jejich větší zaměstnatelnost. Všichni pracovníci přidělují část svého sociálního zabezpečení do vzdělávacího balíčku, který lze využít prostřednictvím dotovaných kurzů nabízených samotným státem.

3

Další právo nesmí být přímo ani nepřímo diskriminováno na základě pohlaví, rodinného stavu, věku, rasového nebo etnického původu, sociálního postavení, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických myšlenek, sexuální orientace, členství v odborech nebo jazyka. Pokud existují náznaky takové diskriminace, je vhodné ji rychle nahlásit, aby se zabránilo jejímu zvýšení.

4

Rovněž existuje právo na fyzickou integritu pracovníka a uplatňování vhodné bezpečnostní a hygienické politiky . Společnost musí splňovat hygienické a čisticí normy, aby mohla bez problémů vykonávat profesionální činnosti.

5

Další základní právo pracovníků se soustřeďuje na právo svobodného sdružování, tj. Možnost a schopnost kolektivně vyjednávat zlepšení pro všechny pracovníky společnosti a dokonce i stávky, pokud je to vhodné. Kromě toho musí mít pracovník vždy právo na informace, konzultace a účast ve společnosti, což zvyšuje kolektivní moc.

6

Pracovníci mají rovněž právo včas obdržet dohodnutou odměnu, tj. Odpovídající plat v dohodnutý den. Opakované porušování tohoto práva je oznamovatelné a samotný stát má veřejný fond na pokrytí části nezaplacené mzdy pracovníků.

7

Existují i ​​další práva, která mohou být stanovena ve smlouvě a ve zvláštní dohodě každého pracovníka. Tato práva budou muset být respektována stejně jako ta obecná.

8

Další informace o právech pracovníků naleznete v zákoně o zaměstnancích.

Tipy
  • Pro více informací a řešení případných pochybností kontaktujte svého důvěryhodného poradce pro práci nebo odpovídající odborovou organizaci.