Funkce představenstva

Představenstvo se velmi obecně týkalo velkých společností, není však výlučným vlastnictvím těchto společností. Vytvoření představenstva může mít dokonce větší hodnotu v malých a středních podnicích (z nichž většina tvoří naši podnikatelskou realitu), protože jsou jednodušší a pružnější organizační struktury, které by usnadnily realizaci rozhodnutí společnosti. Poradenství Ačkoli každá ze společností má své specifické vlastnosti (rozměr, typ podnikání, umístění atd.), Hlavní funkce a odpovědnosti představenstva jsou tyto:

Postup, jak postupovat:

1

Schválení obecných strategií. Implikace strategického plánu společnosti.

2

Představenstvo společnosti musí kontrolovat provádění a plnění cílů strategického plánu.

3

Zřízení a kontrola rozpočtového řízení společnosti.

4

Vytvoření vhodných mechanismů pro získání pravdivých a kvalitních informací o společnosti.

5

Rozhodování v případě velkých investic nebo převodu aktiv.

6

Představenstvo může dohlížet na transakce jakéhokoli druhu (nákupy, fúze, společné podniky atd.).

7

Kontrola a dohled nad vedoucími pracovníky společnosti.

8

Schválení strategických aliancí.

9

Stanovení politiky odměňování vedoucích pracovníků.

10

Zavedení komunikační a informační politiky akcionáři.