Rozdíl mezi ekonomickou situací a finanční situací

V poslední době, zejména s odkazem na hospodářskou a finanční krizi, která se stala zjevnou, jsme ve zprávách mnohokrát slyšeli a četli koncepty hospodářské a finanční situace. Zpočátku se však tyto koncepty mohou zdát matoucí a velmi podobné, ale tomu tak není. V tomto článku .com vysvětlíme rozdíl mezi ekonomickou situací a finanční situací.

Zdrojová fotografie: blog.instructorfinanciero.com

Definice ekonomické situace a finanční situace

Pojem ekonomická situace se týká dědictví osoby, společnosti nebo společnosti jako celku, tj. Množství majetku a majetku, který vlastní a které jim náleží.

Finanční situace se týká schopnosti těchto osob, společností nebo společnosti, aby byly schopny vyrovnat se s dluhy, které mají, nebo, což je stejné, s likviditou, kterou mají k dispozici k úhradě svých dluhů.

Proto může mít někdo dobrou finanční situaci a špatnou finanční situaci, pokud nemáte dostatek peněz na zaplacení svých dluhů. Stejně jako dobré finanční, pokud máte peníze, ale finančně špatné, pokud tyto dluhy překročí součet vašich aktiv.

Rozdíl mezi ekonomickou situací a finanční situací

Hlavní rozdíly mezi ekonomickou situací a finanční situací, kterou můžeme zdůraznit, jsou:

  • Ekonomická situace je měřena celkovými aktivy.
  • Finanční situace je měřena schopností vyrovnat se s vašimi dluhy.
  • I když jsou obě úzce spjaty, nemusí jít stejným směrem.
  • Abychom měli dobrou ekonomickou situaci, je důležité, aby naše aktiva nebyla ohrožena dluhy.
  • Chcete-li mít dobrou finanční situaci, je nutné, abyste neměli dluhy ani neměli dostatek peněz, abyste je mohli bez problémů zaplatit.