Jaké jsou požadavky na žádost o úvěr ICO?

Oficiální úvěrový institut je veřejný subjekt řízený Ministerstvem hospodářství, jehož hlavní funkcí je poskytovat půjčky a podporovat společnosti v oblasti inovací a rozvoje. Má několik kreditů a pomoc přizpůsobenou okolnostem, za kterých jsou ti, kteří si je přejí dostávat, . Jeden z nich je zaměřen na podnikatele a malé a střední podniky, v tomto článku .com vysvětlíme, jaké jsou požadavky na poskytnutí úvěru ICO.

Foto zdroj: rankia.com

Charakteristika kreditů ICO

ICO má celou řadu různých linií, díky kterým může poskytovat úvěry a půjčky těm, kteří je potřebují. Existují granty zaměřené mimo jiné na společnosti a podnikatele, reciproční záruční společnosti nebo internacionalizaci společnosti.

V tomto případě se zaměřujeme na linku pomoci pro firmy a podnikatele, protože je to jeden z nejžádanějších a nejpoužívanějších.

Mezi nejdůležitější funkce patří:

  • Můžeme požadovat maximálně 10 milionů eur.
  • Budeme ho muset požádat prostřednictvím zprostředkovatele, kterým je obvykle naše důvěryhodná banka. Většina bank je přidělena na půjčky ICO, jako jsou Bankia, BBVA, Santander, La Caixa atd.
  • Jednotlivci mohou také požádat o tento úvěr na rehabilitaci bydlení.
  • Úroky mohou být pevné nebo variabilní, jak je stanoveno.

Požadavky na žádost o úvěr ICO

Jako by se jednalo o jakýkoli jiný typ úvěru, existuje řada požadavků, které musíme splnit, abychom k němu měli přístup. Toto jsou následující:

  • Musí to být získání likvidity nebo financování investic .
  • V případě, že se jedná o financování investic, musí být tyto druhy: vozidla, aktiva pro výrobu, sanace nemovitostí, akviziční společnosti.
  • Doba odpisování musí být v rozmezí 1 až 20 let v závislosti na místě určení úvěru.
  • Finanční instituce určí, co je stanoveno jako zajištění.
  • Budeme muset předložit projekt, který potvrdí, že získaná částka bude převrácena.
  • ICO nebude účtovat provizi, pouze v případě předčasného splacení.