Jaký je význam SWOT

Zkratka FODA je jednou z nejpoužívanějších ve světě obchodu, marketingu a obchodní komunikace, takže jste ji možná slyšeli více než jednou. Každý z těchto dopisů má význam, který je klíčový pro analýzu organizace, její posílení a zlepšení, aby byl zajištěn její růst. Chcete vědět více? V .com vysvětlíme, co je to SWOT.

Význam SWOT

Zkratka SWOT spojuje iniciály termínů silných, příležitostí, slabých stránek a hrozeb. Ty jsou aplikovány za účelem analýzy organizace interně i externě.

Silné a slabé stránky organizace jsou vnitřně spojeny s vlastními procesy společnosti, zatímco hrozby a příležitosti jsou vnější a souvisí s prvky, jako je trh nebo konkurence.

Silné stránky

Silnými stránkami organizace jsou konkurenční výhody, které má společnost interně a které jí umožňují odlišit se od konkurence. Procesy, úroveň kvality, služby zákazníkům mimo jiné.

Příležitosti

Příležitosti jsou prezentovány externě, jedná se o všechny ty výklenky nebo prostory, ve kterých by se organizace mohla vymykat, nebo kde se konkurence ještě neřídila. Ty jsou obvykle analyzovány na základě silných stránek společnosti.

Slabé stránky

Stejně jako silné stránky jsou slabiny také vnitřní. V rámci SWOT nebo SWOT analýzy jsou slabými stránkami všechny ty problémy a aspekty v rámci organizace, které musí být zlepšeny nebo odstraněny pomocí vhodné strategie.

Hrozby

Hrozby jsou všechny ty vnější aspekty, které mohou negativně ovlivnit organizaci, například akce konkurentů, politická či ekonomická situace, mimo jiné. Je důležité je identifikovat, aby bylo možné v tomto ohledu podniknout kroky.