Jak se vypočítá index lidského rozvoje

V průběhu historie byly vytvořeny různé univerzální ukazatele, jejichž funkcí je umožnit nám poznat a porovnat, jak je vyvíjen ekonomicky, kulturně, technologicky nebo jednoduše globálně, společností. Jedním z nejznámějších, celosvětově nejpoužívanějších vzhledem k jeho důležitosti je index lidského rozvoje (HDI), který vysvětlíme, jak je v tomto článku vypočítán.

Zdroj fotky: capital.com.pa

Postup, jak postupovat:

1

Index lidského rozvoje je socioekonomickým ukazatelem, který, jak již napovídá jeho název, se snaží zjistit úroveň lidského rozvoje, kterou má země, tj. Jak se vyvíjí její společnost jako celek.

Za tímto účelem bere v úvahu tři proměnné:

  • zdraví
  • vzdělávání
  • bohatství

Každá z těchto proměnných má při výpočtu indexu stejnou váhu, tj. 1/3.

2

První složka, která je zohledněna při výpočtu indexu, je zdraví. Přihlíží se k předpokládané délce života v zemi, a to podle následujícího vzorce:

(EV minima země-EV) / (maximální hodnota EV - minimum EV)

Pro maximální a minimální délku života chápeme v současné době maximální a minimální hodnotu, pro kterou jsou vzaty v úvahu reference 85 a 25.

3

Druhou složkou je vzdělávání s přihlédnutím k míře gramotnosti a zápisu na základních školách . V tomto případě, z celkové složky vzdělání, je 2/3 reprezentována úrovní gramotnosti a 1/3 úrovní zápisu. Pro oba případy se používá stejný vzorec:

(GA země - minima GA) / (maximum GA - minimum GA)

V tomto případě jsou zpracované úrovně gramotnosti a zápisu 100 maximum a 0 minimum.

4

Třetí složkou je ekonomická proměnná , která se provádí s přihlédnutím k HDP na obyvatele země. Pro její výpočet použijeme stejný vzorec, s tím rozdílem, že logaritmy každé proměnné, které by v tomto případě byly:

(logPIB země - minimální logPIB) / (maximální logPIB - minimální logPIB)

Pro tuto proměnnou vezmeme v úvahu 40 000 maxim a 100 jako minimum, vždy měřeno v dolarech.

5

Jakmile provedeme tři indexy individuálně, můžeme zjistit, že globální HDI dává každému z předchozích výsledků 1/3 vážení, což je to, co mají, aby měl konečný výsledek.