Jak se dostat z VERAZ

VERAZ je jednou ze společností, které se zabývají shromažďováním obchodních informací o lidech a společnostech, aby znaly stav své ekonomické solventnosti . Veraz je nejznámější, i když existují i ​​jiné společnosti, které mimo jiné dělají stejný typ zpráv jako Seven, Nosis, Fidelitas, Riesgonet a Reports on Line.

Tyto typy společností jsou svěřeny zprávám úvěrových nebo komerčních subjektů, aby měly obecnější představu o minulosti osoby, která například požádala o úvěr nebo chce něco koupit, ale dluží část, a závěr v závěru ulice je stejná: pokud se objevíte ve VERAZ, nedávají vám nic. Z tohoto důvodu bude zajímavé vědět, jak se přestat objevovat ve VERAZ.

Postup, jak postupovat:

1

Za prvé, musíte se ujistit, že jste ve Verazu, to znamená, že se objevujete v jejich zápisech. Jakmile jsme si jisti, že jsme v databázi, měli bychom znát některé věci:

  • Můžeme opustit VERAZ
  • Ale pokud nezaplatíme původní dluh, znovu vstoupíme

A je to tak, obvykle se stává smyčkou, takže v tomto článku uvidíme, jak se dostat ze zprávy tak dlouho, dokud jsme odpustili našim dluhům. V případě odcizení vašeho průkazu totožnosti s dokumentem, ke kterému jste se dopustili podvodu a převzetí úvěru, a proto jste VERAZ, doporučuji vám najmout si právníka, který vám poradí při psaní vysvětlení, že se nacházíte údajů v důsledku trestného činu.

2

Pokud se objevíte ve VERAZ a vy jste již zaplatili (nebo se chystáte zaplatit a chcete vědět, jak), měli byste to udělat:

  • Test odesláním dopisu s dokumentem společnosti VERAZ
  • Najmout advokátní kancelář specializovanou na obchodní záležitosti

Prvním bodem je uložení poplatků právníků, které v tomto případě, i když nejsou vysoké, skončí složitější, než by měly být, takže se budeme snažit posílat e-maily a dopisy sami a ujišťuji vás, že se jedná o Velmi pravděpodobně vás vezmou z databáze.

3

Podívejme se na model Letter Letter:

ÚDAJE ŽADATELE-TITULÁŘ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XXX, s adresou v N ° města XXX, telefonním číslem s DNI Nº, k němuž je přiložena fotokopie, tímto dopisem vyjadřuje mou touhu uplatnit právo na potlačení v souladu s článkem 16 zákona č. 25, 326 a článek 16 jeho vyhlášky o regulaci č. 1558/01.

ŽÁDÁM :

1. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od obdržení této žádosti je výmaz XXX bezplatný. protože jsem ve své databance v takovémto postavě.

Z tohoto důvodu vás žádám, abyste mě písemně informovali na výše uvedené adrese, vymazání údajů, jakmile bude provedeno, jinak budu povinen zahájit právní kroky.

2. Že v případě, že se osoba odpovědná za datovou banku domnívá, že potlačení není použitelné, žádám vás, abyste sdělili v motivované formě písemně a ve lhůtě pěti (5) dnů.

Zaznamenává se, že pokud uplyne lhůta, aniž by výslovně odpověděla na podanou žádost, bude pochopeno, že je odmítnuta, v takovém případě může být nárok podán u Národního ředitelství pro ochranu osobních údajů a způsob uplatnění akce bude urychlen. ochrany osobních údajů podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 25, 326.

Ve XXX XXX

4

Adresa pro odeslání dopisu o dokumentu je:

ORGANIZACE VERAZ SA

Della Paolera 265-P.4 ° (1010) Federální kapitál

V každém případě je vhodné vyhnout se výdajům a zkusit odeslat e-mail kterékoli z těchto společností.

VERAZ: : :

5

Jména, značky a loga jsou © společnosti Equifax / Veraz a / nebo jejich příslušných vlastníků. .com nemá s těmito společnostmi žádný vztah a zveřejněné informace jsou publikovány pro veřejnost a informace návštěvníků. Pro více informací o "VERAZ reportech" kontaktujte společnost.