Jak navrhnout pronájem

Pravděpodobně někteří z nás nebo rodinný příslušník vlastní domov, kancelář nebo kancelář, která jim náleží, ale nemají žádnou výhodu. V tomto případě, a pokud chceme vydělat peníze navíc, můžeme zvážit možnost jejich pronájmu někomu, kdo se o ně zajímá. Nájemní činnost je však regulována, takže v tomto článku vysvětlíme, jak navrhnout nájemní smlouvu .

Postup, jak postupovat:

1

Nájemní nebo nájemní smlouva je smlouva, ve které vlastník nemovitosti převádí užívání na jinou osobu výměnou za částku peněz, aby mohla v pronajatém místě provádět činnosti, které jsou sjednány ve smlouvě. Ty jsou regulovány zákonem o městském leasingu, který byl nedávno reformován v roce 2013.

2

Prvním krokem je zahrnutí všech nezbytných osobních údajů od obou stran, a to jak pronajímatele, tak nájemce, jakož i dalších podstatných údajů. Budeme potřebovat:

 • DNI nebo nějaký rovnocenný doklad totožnosti, v případě, že se jedná o cizince.
 • Jména, příjmení a rodinný stav stran.
 • Datum a místo uzavření smlouvy.
 • Údaje o nemovitosti k pronájmu, obvykle s adresou je dost.
 • Pokud si pronajímáte společnost, název společnosti, NIF a jeho zápis do obchodního rejstříku.
 • Datum vstupu smlouvy v platnost.

3

Dále ve specifikacích smlouvy budeme muset navrhnout všechny podmínky, které musí obě strany splnit . Přinejmenším je třeba vzít v úvahu:

 • Doba trvání smlouvy
 • Poplatek, který bude muset být zaplacen za užívání nemovitosti, stejně jako periodicita.
 • Revize příjmů, která by v zásadě měla být v souladu s vývojem CPI.
 • Záloha a případy, kdy ji majitel může využít.
 • Záruka nebo záruka, pokud to majitel považuje za nutné.
 • Platba za dodávky vody, elektřiny nebo plynu.

4

Následně mohou také upřesnit další specifičtější podmínky, které mají v zásadě základní právní úpravu stanovenou zákonem, ale které mohou smluvní strany přizpůsobit svým potřebám, pokud to považují za nezbytné. Obvykle jsou:

 • Výpovědní lhůta před opuštěním nájemného. Obvykle bude nájemce muset oznámit s minimálně 30 dnů předem, ale tato podmínka je modifikovatelná.
 • Výpovědní lhůta majitele k nakládání s domem. Zákon říká, že musíte oznámit alespoň 2 měsíce, ale můžete tuto dobu upravit.
 • Jak postupovat v případě selhání
 • Další mimořádné otázky.

5

Smluvní strany musí rovněž podepsat i svědka, který musí být notářem.

6

Doporučuje se, jakmile bude smlouva uzavřena a před podpisem, že bude přezkoumána notářem nebo advokátem, aby se ověřilo, že respektuje všechny zákony týkající se pronájmu.