Jak vypočítat cenu bez DPH

Naučit se vypočítat DPH může být velmi užitečné pro každého, ale ještě více pro osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby samostatně výdělečně činné. Nejdříve je nutné, aby se na cenu uplatňovalo procento DPH (4%, 10% nebo 21%) a pak bude nutné provést kalkulačku. Jak je vidět, DPH je uvedena v procentech a musíme spočítat, do jaké částky to odpovídá a pak ji odečíst od původní ceny.

Postup, jak postupovat:

1

Pro snadnější a rychlejší výpočet ceny bez DPH doporučujeme procentní částku DPH uplatnit v rozmezí od 100 do desítky.

Příklad:

Je-li uplatňovaná DPH 21%, musíte rozdělit 21/100 = 0, 21

2

Pro pokračování ve výpočtu ceny bez DPH je nutné připočítat 1 až desetinnou hodnotu získanou v předchozí operaci.

Příklad:

Pokud je získaný desetinný bod 0, 21: 1 + 0, 21 = 1, 21

3

Po dokončení předchozího výpočtu bude nutné celkovou cenu rozdělit pouze číslem uvedeným v předchozí části.

Příklad:

Pokud je tento údaj 1, 21 a celková cena je 100: 100 / 1, 21 = 82, 65 €

4

Tímto způsobem můžeme vědět, jaká je cena výrobku nebo služby bez DPH . Abychom znali cenu s DPH, musíme provést inverzní operaci, tj. Vynásobit cenu bez DPH číslem získaným.

5

Stejným způsobem, s těmito tipy, můžete spočítat slevu snadno a rychle.