Jak otevřít bankovní účet

V současnosti se kontakt mezi lidskou bytostí a penězi stává méně fyzickým a virtuálním. V mnoha případech to naše peníze ani nevidí. Velká část hnutí, která dnes vydělává peníze, je prostřednictvím bankovních účtů . Při otevírání bankovního účtu můžeme začít provádět nejběžnější operace, jako je ukládání peněz, výplatní listina nebo šeky, provádění převodů, domovní účty atd. V .com vám dáme klíče, abyste věděli, jak snadno otevřít bankovní účet .

Postup, jak postupovat:

1

Mějte na paměti, že bankovní účty jsou smlouvami mezi zákazníky a bankami, kde zákazníci provádějí vklady u subjektů. Když mluvíme o bankovních účtech, existují 2 nejčastější typy. Na jedné straně běžné účty, kde držitel provádí příjmy z fondů v bance. Na druhé straně spořicí účty, kde se vklady uskutečňují výměnou za výnos.

2

Španělské právní předpisy rozlišují 2 typy způsobů otevření bankovního účtu. Na jedné straně jsou Španělé a zahraniční rezidenti a na straně druhé cizinci bez trvalého pobytu . Obecným požadavkem pro Španěly je jít do banky s jejich DNI . V případě cizinců, kteří jsou rezidenty, musí jít s NIE .

3

Obecným požadavkem, aby cizinci, kteří nejsou rezidenty, potřebovali k získání bankovního účtu ve Španělsku, je potvrzení o pobytu . Tyto dokumenty budou předloženy bance spolu s tímto dokladem spolu s identifikačním dokladem, jako je cestovní pas, průkaz totožnosti země, řidičský průkaz atd.

4

Jakmile budou upřesněny obecné požadavky na Španěly, rezidenty a cizince-nerezidenty, poznamenejte si, že každá banka může požádat o řadu variabilních požadavků, jako je například příjem určitého objemu, zobrazení mzdy, vyžádání fotografie, otisku prstu, průvodního dopisu, mimo jiné.