Jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím

Když hovoříme o duchovních vírách, jsou obvykle zmíněny dva termíny: náboženství a sekty, druhé nabité negativní konotací, která není vždy správná. Víme, že se liší, ale přesně jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím ? Pokud se chcete dozvědět více o tomto zajímavém tématu, vysvětlíme, jak je odlišit.

Náboženství

Náboženství je chápáno jako soubor přesvědčení a dogmat, které jsou poznamenány normami, které řídí sociální a individuální chování těch, kteří vyznávají víru. Náboženství zahrnuje praxi rituálů a respekt k určitým pravidlům přítomným v životě věřících.

Tento soubor přesvědčení má obrovskou povahu a vládne milionům lidí na světě. Můžeme tedy najít náboženství s velkým počtem stoupenců, jako je katolicismus, křesťanství, judaismus, buddhismus nebo muslimské náboženství.

Ale pak, jaké jsou sekty ?

Sect

Sekta je menšinové náboženské hnutí, které obvykle vzniká v důsledku nezávislosti jiného náboženství. Dobrým příkladem toho je křesťanství, které bylo ve svých počátcích považováno za sektu z judaismu, odlišnou od té druhé vyznávající nové a odlišné víry. Když se po staletí křesťanství stalo vírou s významným počtem následovníků, bylo přijato jako náboženství.

Kulty jsou obvykle odvozeny od náboženství, ale zahrnují víry odlišné od originálu, jiné duchovní vůdce a dokonce různé posvátné knihy. Jsou také charakterizováni svým exkluzivním charakterem při přijímání nových členů a tím, že mají rituály, které se liší od mateřského náboženství, z něhož pocházejí, pro mnoho z nich lze považovat za nedostatečné, a proto jejich negativní konotaci.