Jak používat teodolity

Teodolit je typ dalekohledu, který lze použít jak horizontálně, tak vertikálně k měření úhlů. Teodolity jsou široce používány inspektory během stavebních projektů. Přístroj se ovládá umístěním dalekohledu na bod, s cílem kusu na druhém měřicím místě, a pak se pokračuje v měření na okuláru.

Postup, jak postupovat:

1

Teodolit umístěte do výchozího bodu měření. Umístění přístroje označuje první bod v úhlu, který chcete změřit.

2

Upravte výšku teodolitu tak, abyste pohodlně viděli okulár. Pomocí tlačítek pro nastavení na přístroji nastavte výšku, boční pohyb a zaostření.

3

Ujistěte se, že teodolit je dokonale vyrovnán nastavením olovnice. Tento kus je pod dalekohledem, na dně přístroje.

4

Prohlédněte si okulár, pohybem nahoru nebo dolů nastavte úhel měření. Červená čára zvýrazní oblasti, které se měří. Horizontální a vertikální měření se objeví na boku rozsahu sledování přístroje.

Tipy
  • Teodolity jsou velmi citlivé a je třeba s nimi zacházet opatrně. Nejmenší poškození způsobené nesprávnou manipulací s přístrojem může změnit hodnoty a ohrozit jejich přesnost.