How do you say přístup nebo přístup

Když mluvíme správně, je velmi důležité používat uvedená slova, abychom zlepšili naši slovní zásobu a vyjádřili se správně. Často však chybně opakujeme slova, která často slyšíme, ale ve skutečnosti jsou nedostatečná. Víte, jestli se vám to někdy stalo? Pokud se zeptáte, jak přistupovat nebo k němu přistupovat, objasníme to.

Přístup

Přístup je termín s různými významy použitelnými v různých situacích. Běžně jej používáme k označení, že vstupujeme nebo jdeme na místo. Příklad:

"Pozvali nás, abychom vstoupili do místnosti"

Vztahuje se také na vyjádření souhlasu s myšlenkou nebo názorem nebo žádostí. Příklad:

"Můj šéf mi řekl, že přistoupí k žádosti, kterou jsem mu udělal."

"Můj otec se dohodne, že mi půjčí auto"

Toto slovo je také používáno odkazovat se na podmínku dostat se do jisté pozice nebo vyššího stupně. Příklad:

"Budu mít přístup k titulu licenciado"

* Přístup

I když často slyšíme slovo * přístup, je důležité jasně říci, že ve slovníku Královské španělské akademie neexistuje a proto je jeho použití vždy špatné.

Termín, který bychom měli vždy používat, je přístup .