Jak vyvinout emoční inteligenci u dětí

Emocionální inteligence se týká schopností člověka porozumět jejich pocitům a pocitům druhých. Pro vývoj našeho dospělého života je to opravdu důležité. Proto je důležité, aby se naše děti naučily jeho základům. Ukážeme vám, jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí .

Postup, jak postupovat:

1

Emocionální inteligence našich dětí může být stimulována některými cvičeními, která s nimi musíme vykonávat.

2

Musí být vždy jasné, že vaše pocity jsou důležité. Abychom to mohli udělat, musíme je nechat otevřeně vyjádřit, ale také se jich zeptat. Mohou tedy pojmenovat tyto pocity sami, identifikovat, zda jsou smutní, šťastní nebo zlobí.

3

Je zřejmé, že existuje mnoho pocitů, které samy nebudou schopny rozpoznat. Z tohoto důvodu je důležité, abychom s nimi hovořili o emocích, učili je o strachu, hněvu, smutku, radosti nebo vzrušení tváří v tvář novým výzvám.

4

Aby tato cvičení byla plodná, budou rodiče zodpovědní za vytváření rodinného prostředí založeného na porozumění a dialogu.

5

Také se musíme snažit pomoci našim dětem s nejnepříjemnějšími pocity a emocemi. K tomu je třeba dát jim nástroje, aby se s nimi vypořádali. Vidíme-li, že jsou velmi nervózní, měli bychom je povzbudit, aby se zhluboka nadechli a počítali do tří.

6

V emocionální inteligenci je nezbytná empatie . Proto se musíme snažit, aby naše děti pochopily i nálady druhých. Nepopíráme, že jsme smutní, musí vědět, jak to v jiných rozpoznat.

7

Dobrým cvičením je hrát, abyste rozpoznali emoce v postavách svých oblíbených příběhů i v jejich kresleném seriálu.

8

Dalším příkladem emocionální výchovy by mohlo být brát nějaké karty a kreslit děti s nějakým znamením těchto emocí. To je užitečné pro jejich identifikaci.

9

A konečně, snažme se jim pomoci vyjádřit se, takže nezapomeňme, že jsou to děti a že jistě nebudou moc dobře vědět, jak zvládnout všechny tyto nové pocity, které vznikají denně.