Jak vypočítat objem koule

Koule je plná tří dimenzí bez základny, bez hrany, bez vrcholů as obličejem. Koule je kulaté tělo se všemi body na jeho povrchu ve stejné vzdálenosti od centra. Objem koule by měl být vždy měřen v kubických jednotkách měření, protože jsou zohledněny tři prostorové rozměry. Pokud tedy chcete podrobně vědět, jak vypočítat objem koule, nezapomeňte si přečíst tento článek.

Postup, jak postupovat:

1

Vzorec pro výpočet objemu koule je: V = (4/3) (π) (r³)

Bude však mnohem snazší uvést příklad, jak je vzorec aplikován, takže budeme předpokládat, že musíme vypočítat objem koule, jejíž průměr je 28 centimetrů.

Vše, co musíte udělat, je připojit všechny informace, které vám problém dává, se vzorcem.

2

Začneme tím, že průměr uvedené koule měří 28 cm. Co ale má s tímhle průměrem? Ukazuje se tedy, že polovina průměru kruhu se nazývá poloměr.

V tomto případě je poloměr 14 cm, tj. Polovina 28. Všimněte si, že pokud je poloměr již uveden, pak není nutné dělit průměr, je to již provedeno. Nyní musíte tyto hodnoty ve vzorci nahradit a provést operace.

3

Pamatujte, že pořadí priorit operací označuje, že musíte nejprve spočítat síly a pak násobení. Také ve vzorci musíte také provést násobení zlomkem, takže pokud si nepamatujete, jak to udělat, navrhujeme náš článek o tom, jak provádět operace s frakcemi.

Při výpočtu krychle 14 tedy dostaneme, že výsledná hodnota je 2744 a následně také nahradíme hodnotu čísla pi hodnotou 3, 14, abychom mohli provést úplné násobení.

4

A připraven! Jakmile jsou všechny násobky provedeny, zjistíte, že objemová hodnota koule o poloměru 14 cm je 11, 488, 213 cm³; vždy nezapomeňte být opatrní s jednotkami měření, ve kterých provádíte výpočty, a kubickou jednotkou měření konečného výsledku.