Kolik je jedna libra

Libra je jednotka hmoty použitá v anglosaských národech takový jako Spojené státy, Anglie, Kanada nebo Austrálie. Samozřejmě, pro ty, kteří jsou zvyklí na jiný metrický systém, je těžké přeměnit libry na jiné opatření, ale někdy to může být nezbytné. Proto v .com vysvětlíme, jak moc je libra v mezinárodním systému jednotek a také v dalších anglosaských jednotkách.

Postup, jak postupovat:

1

Libra byla používána měřit masu od starověkého Říma, nicméně po pádu římské Říše regiony začaly používat různé hodnoty pro libru, která generovala zmatek v době obchodování zboží. Nakonec bylo rozhodnuto tento systém zrušit a nahradit ho gramem, nicméně v anglosaských zemích stále přetrvává s jedinou společnou hodnotou.

2

Jedna libra se rovná 453, 59 gramů mezinárodního systému jednotek, což by bylo 0, 45359 kilogramů.

3

Chcete-li převést libry na gramy, měli byste pouze rozdělit množství liber o 2, 2. Například 545 liber mezi 2, 2 má za následek 247, 72 kg.

Je také možné použít jiný vzorec vynásobením počtu liber o 0, 454, aby se získal výsledek v kilogramech nebo gramech.

4

Pokud namísto přeměny libry na mezinárodní systém jednotek, které chcete převést na anglosaský metrický systém a vzít ho do uncí, v tomto případě jedna libra se rovná 16 oz.